Bedrijven

Vaak komen op de werkvloer veel houdings- en dynamische (lopende) klachten voor die u veel geld kosten of kunnen gaan kosten. Denk aan een hernia of belasting op gewrichtsvlakken, zoals enkel, knie, heup of rug.
Preventieve ergonomische aanpassingen zijn voor veel ondernemers al een standaard procédé, maar wat als de werkbank recht staat en op de goede hoogte staat en uw werknemer staat scheef?
Wij kunnen voor u en uw werknemers een screening/keuring verrichten die inzicht geeft in de houding en het bewegingspatroon. Hierop kunnen wij correctiezolen vervaardigen die klachten voorkómen. Denk aan vermoeide voeten, benen, onderrug (beginnende hernia), etc. In samenwerking met uw bedrijfsarts zijn deze op te sporen en in kaart te brengen. Hiermee kunt u ziektekosten besparen en dus verzuim reduceren.